Datové a tiskové podklady od zákazníka

Tiskovou přípravu je zpracováváme na platformě PC, datová média MAC jsme schopni zpracovat pouze omezeně, případech, kdy nebude jiná možnost. Kromě datových podkladů pracujeme se všemi běžnými zdroji textů a grafiky - diapozitivy, foto, kresba, textové podklady psané či tištěné a podklady z webových stránek.

Typy  médií:

 • CD-ROM, DVD-ROM (DVD-RAM)
 • HDD externí disky, interní IDE i S-ATA disky přes naše mobilní rozhraní
 • USB flash disky, paměťové karty digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů
 • + FTP přenos, e-mail (u menších souborů)  


Preferovaný software:

 • Corel Draw! do verze 15 PC (CDR)
 • Adobe InDesign CS5 (AI, EPS)
 • Adobe Photoshop CS5 (PSD, TIFF, EPS ...,)
 • Tiskové PDF

V případě dodání podkladů v jiných programech (např, MS Word, Excel, PowerPoint apod.), budou tyto s ohledem na požadovaný výstup převedeny do výše uvedených formátů. Finální ostrá data může po dohodě obdržet zákazník, nebo budou data dočasně archivována na našem serveru. V případě opakování zakázky se automaticky předpokládá jejich využití.

Při nahrávání podkladů nezapomeňte:

 • Spolu s grafikou dodat také použitá písma (nebo písmo převést do křivek).
 • Nepoužívat velikosti písma menší jak 4 body (pro pozitivní tisk jednou barvou).
 • Složitější grafiku, vytvořené v Adobe Photoshopu, přiložit také "zdrojový" obraz, se všemi pomocnými ořezovými cestami a maskami. Bitmapové soubory - vždy přiložit použité bitmapové soubory jako samostatné soubory.
 • U základní grafiky (logotypy, značky) je vhodné převést písmo do křivek, jednoznačně definovat barevnost.
 • Výsekové ořezy naznačit, např. tenkou čarou (nejlépe ve zvláštní vrstvě).
 • Při tisku na "spadávku", počítat s přesahy již při návrhu (optimálně 3mm na všechny řezané strany).

Barevnosti a makety:

Jako vzor barevnosti nelze použít jakýkoliv výtisk z barevné inkoustové tiskárny. Tyto podklady slouží pouze pro orientační barevný náhled.
Pro kontrolu před samotným tiskem můžeme dodat kalibrovaný barevný nátisk, nebo domluvit náhled barevnosti v komerční tiskárně. Pro tisk přímými barvami je vhodné specifikovat barvy podle Pantone vzorníku.

Korektury

Korektury slouží k potvrzení výsledných tisků zákazníkem. Standardně zasíláme PDF náhledy e-mailem (popř. nátisky poštou), (možno zaslat i v jiném formátu, dle přání zákazníka). Můžeme zajistit externí jazykovou či slohovou korekturu, případně vícejazyčný překladatelský servis. V případě spokojenosti s výsledným vzhledem musí toto zákazník potvrdit (e-mailem, podpisem). Bez závěrečného potvrzení nesmí být zakázka předána dále do výroby. Toto potvrzení je považováno za závazné. Za běžné v rámci objednávky považujeme max. dvě autorské korektury.